Schaal-zondag

Schaal (collecte)
Op zond- en feestdagen zal er telkens in de viering met 2 personen worden rondgegaan met de schaal.
Dit vooral om op deze manier deel te nemen aan het offergebeuren, en ook om de onkosten van de viering mee te dragen.
Wij kunnen onze kerk maar onderhouden en verwarmen als iedereen zijn steentje daarin bijdraagt.

Geef een reactie