Ziekenzalving

Ziekenzalving en ziekencommunie

De Kerk wil zieke mensen nabij zijn door bemoedigend gebed en troostende zalving, als teken van Gods nabijheid en van gelovig meevoelen.

Tweejaarlijks heeft er een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats.

Indien er daartussen een dringende nood is voor ziekenzalving gelieve dan contact op te nemen met de Lokaal Aanspreekpersoon .

Voor zieken en ouderen die zich nog zeer moeilijk kunnen verplaatsen wordt de H. Communie op aanvraag thuis gebracht. Medewerk(st)ers van onze plaatselijke ziekenzorgkern nemen deze taak op zich, iedere tweede zondag van de maand in de voormiddag.

Geef een reactie