Vieringen

Vaste vieringen in onze kerk

Tijdens het weekend:    elke zondag eucharistieviering

Voor misintenties, uitvaarten of andere vieringen zie bij parochienieuws.

STARTDAG

 Zondag, 16 sept.  parochiale start-dag  St.-Antonius-Abt.

Het is weerom September …Wat gaat de tijd toch vlug …..

Zoveel eist ons op, gewenning en verveling, werk, sociale media en verenigingsleven dreigen soms ons hart aan te tasten. Tijd vrijmaken voor ons zelf en voor het gezin wordt af en toe een opdracht….jammer want daar ligt de grote basis van gemeenschapsvorming.

En die gemeenschapsvorming willen we vandaag eens extra aandacht geven

Daarom willen wij kerken:
gemeenschap vormen, vanuit Jezus Christus, ten dienste van allen die hier wonen:

OPENHEID en DIALOOG.

Wanneer we spreken over openheid dan denken we aan sleutels en deuren die al dan niet voor ons en anderen opengaan. Alleen die openheid brengt ons tot een zekere dialoog.

Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer partijen, instanties of groepen van personen. In een dialoog komen alle partijen evenwaardig aan bod en hebben de kans hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. In de regel is een dialoog ook verrijkend, omdat men van de ander iets leert of omdat er de tijd is genomen goed naar elkaar te luisteren. Ook binnen onze pastorale eenheid en binnen onze parochie is dialoog van kapitaal belang om samen KERK te kunnen zijn.

We hopen dat er langs een weg van openheid en dialoog er elke dag van dit jaar maar iets gebeurt waarmee ons hart is gemoeid. We hopen dat er iets mag gebeuren aan vriendschap en tederheid, iets aan liefde, gerechtigheid en vrede; iets waarmee wij tonen dat wij er zijn voor elkaar,

Dat wij onze inzet voor anderen niet gewoon geraken, een heel werkjaar lang niet.

Dat we niet gewoon geraken aan onze vrijwilligers, aan onze collega’s, aan onze huisgenoten en aan onze beleidsmakers.

18-09-26 T0135-39x

 Onze christelijk geïnspireerde verenigingen, bewegingen en werkgroepen spelen een belangrijke rol in de parochiewerking.

We hebben ze nu allemaal in het daglicht geplaatst door verschillende soorten sleutels op de deur vooraan het altaar. Sleutels die  verwijzen naar verbondenheid door openheid en dialoog naar elkaar toe.

 Er zijn oude en nieuwe, mooie en lelijke, krakende en piepende deuren. 

Hoofdzaak is dat ze open gaan!

Automatische deuren gaan open, zo gauw je voorbij een elektrisch oog loopt.

Maar ze heten niet welkom. Ze zijn geprogrammeerd. Er steekt geen ziel in.

De leukste deuren zijn die waar iemand bij staat en zegt: “goede dag, kom maar

binnen, je bent welkom!”

 Met deze betekenis werd samen Eucharistie gevierd met de fijne medewerking van de twee parochiekoren.

We hoopten dat iedereen de kerk kon verlaten,
elkeen op weg naar ’t eigen huis,
langs paden, plein en straten tot in de veilig warme thuis.
Elk die wij straks begroeten moet aan ons leven kunnen zien dat God zich liet ontmoeten om in ons leven te voorzien.

Het was een hartverwarmende viering!!! Een actieve deelnemer.

 

Geef een reactie