Eerste communie

De eerste communie zal in 2019 plaats vinden op 18 mei.

De Eerste Communie vindt in onze parochie plaats in het tweede leerjaar. De eerste communieviering is in handen van het parochieteam in samenwerking met de (godsdienst)leerkrachten van het tweede leerjaar van de 3 basisscholen in Sint-Antonius.

Vanuit de parochie engageren we ons om de ouders tijdig in te lichten over de praktische organisatie van de Eerste Communie onder de vorm van een ouderavond bij de start van het schooljaar. Samen met enkele vrijwillige ouders en in overleg met de scholen, organiseren we vooraf enkele voorbereidende gezinsvieringen in onze parochiekerk. Hierbij wordt er telkens rond 1 specifiek thema gewerkt waaronder naamopgave en eucharistie.  Op die manier willen we onze eerste communicanten laten kennismaken met symbolen en rituelen van de eucharistie waarbinnen de Eerste Communie plaatsvindt.

VOORSTELLINGSVIERING VAN ONZE EERSTE COMMUNICANTEN 2018

Focus van deze viering:

17-11-29 T0135b48xHet was niet enkel een viering voor hen maar voor gans de gemeenschap. Het is immers de verantwoordelijkheid van onze geloofsgemeenschap om deze kinderen te onthalen en hen te laten voelen dat we als gemeenschap blij zijn met hun vraag om deel te nemen aan de eucharistie.

Dit klonk als een warme oproep aan heel de gemeenschap om getuigen te zijn van het gebeuren. De ouders/grootouders meter en peter waren uitdrukkelijk mee uitgenodigd.

De viering had als thema: WIJ VLIEGEN MET JEZUS MEE.

Getuigenis.

Vandaag ging ik als moeke-oma naar de viering waar de eerste communiekantjes verwacht werden. Het jong geweld kwam langs alle kanten de kerk binnen en het was mooi om zien hoe ieder kind op zijn eigen manier plaats nam om te luisteren en mee te doen. Het evangelie over de talenten werd door de priester en enkele kinderen gespeeld. Ik ben ervan overtuigd dat de communiekantjes dit ‘talentenjacht-verhaal’ wel begrepen hebben.

17-11-29 T0135c48xIk zag ook hoe gefascineerd de kinderen waren door de grootse gebaren van de dirigent … opvolging verzekerd!

Terwijl de viering zijn gewone gang ging, dacht ik het volgende: ‘Kijk, hier voor mij zit onze toekomst, onze heel jonge Kerk. Hoe zullen zij over vijftien, twintig jaar, op hun beurt, omgaan met kerkstructuren en met de boodschap van het evangelie?’

Ik weet het niet, ik heb geen glazen bol maar ik ben ervan overtuigd dat het anders zal zijn. Jezus gaf een boodschap mee, de vorm van beleven laat hij over aan de creativiteit van de mens zelf.

Jongens en meisjes, mogen al uw talenten ontluiken en zich bij het opgroeien in een warme omgeving verder vermeerderen en vergroten.  R.S.

Eerste communiekantjes 2018

Antoniusschool

Antoniusschool

Antoniusschool

Antoniusschool

Beuk & Noot

Beuk & Noot

Beuk & Noot

Beuk & Noot

Beuk & Noot

Beuk & Noot

Basisschool Klim-Op

Basisschool Klim-Op

Geef een reactie