Parochienieuws

Week 2:  10 januari

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID

VOORNEMENS, WENSEN, UITKIJKEN EN PLANNEN

18-01-10 T0135-02x
In januari wensen we mekaar een gelukkig nieuwjaar. Het zijn gekende woorden die voor iedereen anders in de oren klinken. In het begin van het nieuwe jaar hebben we allerlei voornemens. We gaan op onze lijn letten, meer sporten, meer tijd geven aan enz. We wensen anderen en onszelf een goede gezondheid toe, meer geluk dan in het voorbije jaar, een beter … En ook uitkijken doen we allemaal. We kijken uit naar de eerste tekenen van de lente, we kijken uit naar een feest, naar de geboorte van een kind, naar het herstel van een zieke.

Christenen kijken in het bijzonder uit

Christenen kijken uit naar de komst van Jezus. Ze willen zoals de drie koningen het Kind mee vinden. Ze kijken uit naar de overgang van dood naar Leven in de Goede Week en Pasen. Eerste communicanten kijken uit naar de dag waarop ze het Brood voor het eerst zullen ontvangen. Vormelingen kijken uit naar het ontvangen van het vormsel en de komst van de Heilige Geest. Ouders en familie kijken samen mee uit.

Verder kijken met gelovige gezinnen

Het begin van het nieuwe jaar doet ons ook verder kijken. Wintervakanties zijn mogelijk geboekt, maar wat met de zomer? Hoe vul je die in?

Gelovige ouders proberen hun christen zijn concreet vorm te geven in hun gezin. Dat is niet gemakkelijk. Hoe doe je dat, dag in dag uit? Er is de drukte, de vragen van mensen rondom je, het gevoel van anders te zijn en toch jezelf willen blijven.

Daarom worden in Vlaanderen verschillende initiatieven genomen voor gezinnen die geloof een plek  willen geven. De titel ‘Gezinsvolgeloven’ drukt goed uit dat het zinvol is om met je gezin even alles te kunnen loslaten en er enkele dagen of een hele week op uit te trekken om een tijdje dichter bij Jezus te zijn. Elk initiatief is een mix van ontmoeting, inhoud, vieren en ontspanning, zowel voor kinderen als voor ouders. Het zijn dagen die zuurstof geven en de batterijen opladen.

We geven graag de website waar je heel wat zinvolle informatie vindt voor 2018 www.kerknet.be/idgp-gezinspastoraal-vlaanderen/artikel/gezinsvakantiedagen-met-net-dat-ietsje-meer

Plannen maar!

DE NETZAK IS VOORLOPIG GEVULD

 

18-01-10 T0135a02x

 

De advent is de periode bij uitstek om mensen warmte te geven. Naast Welzijnszorg trokken we in de Pastorale eenheid de kaart om verzorgingsproducten te verzamelen voor de sociale kruidenier de NetZak in St.-Antonius Zoersel.

Week na week brachten mensen producten binnen in de kerk. Aan de actie namen ook enkele verenigingen en een basisschool deel. Week na week brachten we goedgevulde zakken naar de sociale kruidenier. Hartelijk werden we er ontvangen. De hoeveelheid groeide zienderogen.

Tijdens de feestdagen krijgen de mensen, die bij de sociale kruidenier hun aankopen doen, een mooi pakket verzorgingsproducten cadeau. De inhoud hangt af van de samenstelling van het gezin. Met heel veel mensen van de zes parochies stelden we een klein gebaar. En hiermee maakten we vele mensen blij. Zo werkt dat: wie deelt, wordt dubbel gelukkig. Heel hartelijk dank voor zoveel solidariteit.

EUCHARISTIEVIERINGEN

Tweede zondag door het jaar

SINT ANTONIUS

Zaterdag 13 januari

10.00 u. uitvaart Albertina De Groof

Zondag 14 januari

11.00 u.: Eucharistieviering
Jaargetijde familie Corluy-De Schutter en Walter Aernouts
Jaargetijde Willy Olieslagers
Lector: Lieve Simons

SINT – ELISABETH

 • Zondag 14 januari
  11.00 u.
  Eucharistieviering
 • Dinsdag 16 januari
  19.00 u.
  Eucharistieviering

SINT – MARTINUS

 • Zaterdag 13 januari
  18.00 u.: Eucharistieviering
 • Zondag 14 januari
  09.00 u.: Eucharistieviering

SINT – LAURENTIUS MALLE

 • Zondag 14 januari: 09.00 u.  Eucharistieviering
 • Woensdag 17 januari 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – MARTINUS MALLE

 • Zaterdag 13 januari: 19.00 u. Communieviering
 • Zondag 14 januari: 09.00 u. Communieviering
 • Donderdag 18 januari: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – PAULUS MALLE

 • Zaterdag 13 januari: 18.00 u. Eucharistieviering
 • Zondag 14 januari: 11.00 u. Eucharistieviering

PAROCHIENIEUWS

SINT ANTONIUS

COMMUNIE AAN HUIS

Mensen die graag de communie thuis ontvangen kunnen dit aanvragen via Maria Sebreghts. De communie wordt thuisgebracht elke tweede zondag van de maand na de viering van 11.00 u.

ADVENTSWERKING

Beste mensen, wij willen jullie graag meedelen wat er in onze kerk werd bijeengehaald voor mensen die minder bedeeld zijn en onze hulp goed kunnen gebruiken. De actie “Soep op de stoep” bracht 137,65 euro bijeen. De week erna, 17 december, was er bij de omhaling voor welzijnszorg ook nog 143,58 euro in de schaal.

De collecte van Kerstmis 2017 werd, op vraag van de Belgische bisschoppen, bestemd voor de opvang van Syrische vluchtelingen. In het kader van een “humanitaire corridor” komen zij veilig en legaal naar ons land. De bisdommen vangen 100 vluchtelingen op. Het gaat hier specifiek over kwetsbare personen: gezinnen met kinderen, mensen met een handicap of met een medische problematiek en ouderen. Door uw gulheid waren we in staat om 627,84 euro door te storten (216, 32 van de gezinsviering, 411,52 van kerstdag)

Daarbovenop hadden we onze NETZAK, een initiatief voor minderbedeelde onder ons. Wekelijks waren er heel veel giften met verzorgingsproducten allerlei. Elke week werden deze afgehaald om ingepakt te worden. Heel veel mensen zullen een mooi Kerst- en Nieuwjaarspakje mogen ontvangen waar ze ontzettend blij mee zullen zijn. Hiervoor wil de kerkraad en het Parochieteam alle gulle gevers van harte danken.

LIEDEREN VOOR DEZE ZONDAGSMIS

 • Misgezangen: Schrooten
 • Intredelied: 214. Vanwaar zijt Gij
 • Alleluia:  All, Gij zijt een zee
 • Voorbeden: God van liefde en vrede
 • Offerande: * Laudate Deum
 • Acclamatie: Redder van de wereld
 • Onze Vader: Bosmans
 • Communio: **Dicit Andreas
 • Slotlied: 562. Jezus die langs het water

*Laudate Deum omnes angeli eius: laudate eum omnes virtutes eius.

Loof de Heer alle engelen: juich hem toe, alle volkeren. Alleluja

**Dicit Andreas Simoni fratri suo: Invenimus Messiam, qui dicitur Christus: et adduxit eum ad Jesum.

Andreas sprak tot zijn broeder Simon: Wij hebben de Messias ontmoet, diegene die Christus genoemd wordt. En hij bracht hem tot bij Jezus.

Deze passage komt uit het evangelie van Johannes. Io I, 35-42.  Wat valt u hier op? Juist. Andreas was overduidelijk de eerste die Jezus volgde. Je zou kunnen denken dat hij, de baanbreker, zich daarop liet voorstaan en een leidende functie bij de volgelingen verwachtte. Maar nee, ‘Jezus zag hem ( hém is Petrus, niet Andreas) en zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij zult Kefas- dat betekent rots- genoemd worden’. Voila, Simon was meteen de grote leider, apostel in chief. Arme Andreas. Hoe zou die dat opgepakt hebben?

Teleurgesteld waarschijnlijk, het kan moeilijk anders. En jaloers op zijn jongere broer, de onderkruiper. We zullen het nooit weten, zoiets staat niet in het evangelie. Of je moet tussen de lijnen lezen. Trouwens. Het is ons altijd voorgesteld alsof de apostelen allemaal dikke vrienden waren. Dat zou al heel hard moeten lukken. Jezus zal zijn werk gehad hebben met zijn twaalf ambitieuze kompanen.

En dan het Nederlandstalig slotlied. ZJ 562. ‘Jezus die langs het water liep, en Simon en Andreas riep’. Andreas komt weeral tweeds. Andermaal is onze bescheiden vriend de pineut.

Hopelijk trekt u in gedachten partij voor Andreas, de underdog. Samen met alle Schotten want hij is hun patroon. Zoals van talloze andere landen, te veel om op te noemen.

En samen met de sympathieke parochiekerk van Sint- Andries in ’t stad. TvV.

DE NOTENBOOM

18-01-10 T0135b02x

Hoe kan het ?  De  reus is geveld !

De plotse zware sneeuwval en de stevige wind, op 10 en 11 december 2017, heeft hem gevloerd en klein gekregen

We melden u dit met grote droefheid .
Die reus, is de meer dan twee eeuwen oude notenboom, in de tuin van de pastorij.
(achter de elektriciteitscabine van de Kerkhoflei )
Hij was de oudste en grootste van ons land  en hij werd  er geplant door onze toenmalige kapelaan  C. Van Ael ( van 1779 tot zijn dood 15/10/1818).

Dit gebeurde samen met de drie (geklasseerde) hulsten , die als landschapselement werden erkend bij KB van 12 april 1974 .

Voor die erkenning zorgden onze geschiedschrijver , Jos Sleeckx, en het Davidsfonds.

PS Gelukkig viel hij niet op de cabine  en niet op de kerststal . LVW.

KALENDER

SAMANA

Op dinsdag 16 januari kunne de leden van ziekenzorg terecht in het hobbylokaal vanaf 13.00 u.
Woensdag 17 januari komen de medewerkers van Samana samen in het Catharinahuis, Achterstraat 70, om 19.00 u.

CAECILIAKOOR

De nieuwjaarsreceptie gaat door in het Catharinahuis op donderdag 18 januari om 20 u. Geen gregoriaanse repetitie want het Antoniuskoor zingt de zondag daarop.

KWB

Zij die inschreven gaan koken op vrijdag 19 januari vanaf 19.30 u. in het Catharinahuis.

ALGEMENE INFO

KERSTBOOMVERBRANDING MET WINTERWANDELING

In kader van “Dorp in de Kijker” organiseren Landelijke Gilde en KVLV Halle op 13 januari 2018 hun jaarlijkse Kerstboomverbranding met Winterwandeling aan hoeve Cools Medelaar 11 te Halle.

Dit jaar vormt dit evenement het startschot van het culturele jaarthema “Zoersel Dorp in de Kijker 2018”.Voor de winterwandeling van 6 of 12 km kan je vertrekken van 13 – 14.30 uur. Bij aankomst zijn in de verwarmde

schuur lekkere hapjes (pannenkoeken, hotdogs, haring, verse soep) en drankjes ( warme

chocomelk, gluhwein, jenever, frisdrank, biertjes) voorzien. Omstreeks 16u wordt het vuur van de kerstboomverbranding aan gestoken. Sfeer en gezelligheid voor iedereen.

Kerstbomen mogen vooraf naar Hoeve Cools Medelaar gebracht worden.

Info: Fons Christiaensen Tel: 03/3843685 – 0472/799352

DE WEG NAAR DE ESSENTIE

18-01-10 T0135g02x

‘In eindeloze landschappen heb je de tijd en de ruimte om tot de essentie te komen.’
Recente werken van Hilde Megens en enkele portretten van haar grootvader Frans Van Giel (1892-1975). De diepe essentie, de warmte en stilte, de authentieke emotie, de innerlijkheid van de portretten, inspireren Hilde Megens nog altijd.

Als kind genoot Hilde Megens in het atelier van haar grootvader Frans Van Giel in Wechelderzande van de stilte, de intense concentratie en de geur van olieverf. Ze zag hoe hij door weglaten en toevoegen de essentie bereikte.

Hilde Megens toont een voorkeur voor lege, bijna abstracte landschappen. Lijnen en kleuren vormen samen een krachtig beeld van emotie en verdieping. ‘De landschappen moeten je ziel omarmen en meenemen naar de kern van jezelf’. Of ‘In eindeloze landschappen heb je de tijd en de ruimte om tot de essentie te komen.’ Of ‘Het landschap moet een plaats zijn waar je ziel thuiskomt, tot rust komt.’

Landschappen die bezield zijn, die trillen van geheim leven. Landschappen met een in elkaar vloeiende mozaïek van tinten en contrasten, versmelten tot een eenheid.

De kunstenaar kent de tedere lijnen die de vorm van een landschap begrenzen en de beweging ervan weergeven. Hij kent het spel van licht en schaduw dat het landschap doet leven. De schilder weet dat een landschap altijd anders is, naargelang het zwijgzame gesprek tussen mens en natuur. of ‘een landschap, een zwijgzaam gesprek tussen mens en ziel’

 • Nog tot 28 januari in De Bijl
 • Zaterdag van 13.30 tot 18 u. Zondag van 11 tot 18 u.

WERKINGSFONDS FEDERATIE MALLE-ZOERSEL

Uw bijdrage op rekening nr. 800-7096477-35 is steeds van harte welkom.

Reacties zijn gesloten.