Parochienieuws

Week 37:          11 september

EUCHARISTIEVIERINGEN 

Vierentwintigste zondag door het jaar

SINT ANTONIUS

Zondag 15 september

11.00 u.: Eucharistieviering

  • Startviering van de parochiale werking
  • Jaargetijde Bertha Claesens, Gustaaf en Francine Wens
  • Jaargetijde Lode Dieltiens
  • Jaargetijde Stephania Faes, René, Cyriel, Magda Sebreghts
  • Raf Sebreghts en familie
  • Lector: Rita Willems

SINT – ELISABETH

  • Zondag 15 september: 11.00 u. Eucharistieviering
  • Dinsdag 17 september: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – MARTINUS

  • Zaterdag 14 september: 18.00 u. Eucharistieviering
  • Zondag 15 september: 09.00 u. Eucharistieviering

PAROCHIENIEUWS

SINT ANTONIUS

ONS VOORGEGAAN NAAR DE HEER

Op 26 augustus overleed Jef Van Beemen te Malle in het ziekenhuis. Jef was de echtgenoot van Rita Verlinden en is 71 jaar geworden. De plechtige uitvaartliturgie werd voor hem gehouden op 3 september in onze kerk.

Namens onze parochiegemeenschap bieden we de familie van de overledene onze oprechte christelijke deelneming aan.

STARTVIERING

Op zondag 15 september starten we een nieuw werkjaar met onze parochie. Alle plannen zijn opgemaakt, lokalen vastgelegd, afspraken gemaakt, en iedereen wil er weer in vliegen. Laten we die zondag met alle medewerkers, wijkmeesters, kernleden …..maar zeker ook met alle leden starten met een gezamenlijke eucharistieviering!

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID

AMABLE

Pluswerking Amable start vanaf het jaar dat je je vormsel doet. Iets voor jou?

Amable is een plussersgroep uit Malle en Zoersel voor jongeren die vanaf het zesde leerjaar op zoek zijn naar activiteiten met net een tikje meer.

Onze werking

Het woord ‘Amable’ komt van ‘vriendschap’. In onze groep wordt dan ook tijd gemaakt om samen fijne momenten te beleven, met een hapje en een drankje, … Wij voelen ons ook verbonden met elkaar, met anderen, met God, … Dit doen we in allerlei toffe activiteiten, ongeveer twee bijeenkomsten per maand.

Engagement

We bezoeken o.a. regelmatig bejaarden. Zo zijn er de contactmomenten waarbij we gewoon bewoners in het WZC ter Bleeke in Oostmalle een bezoekje brengen. Soms spelen we een gezelschapsspel met hen of doen we mee met hun activiteiten. Af en toe organiseren we zelf een feestje in een zorginstelling.
Op onze eigen kleine manier proberen we zo om van de wereld een betere plaats te maken.

Geloof

Wat we doen, doen we vanuit ons geloof. Uiteraard zijn ook ‘zoekende’ jongeren welkom. Geloven staat niet stil: we organiseren dan ook momenten waarbij jongeren verder kunnen gaan op hun geloofsweg of hun zoektocht. Dit kan door spelactiviteiten, getuigenissen, filmavonden, uitstappen… Ook nemen we soms deel aan activiteiten van Inspirelli in de regio (rond Turnhout en Hoogstraten-Rijkevorsel).

De begeleiders van de werking zijn: Bart Adams, Marit Brosens en Noëlla Jordens

Wil je graag lid worden of een kijkje nemen?

Neem dan contact op met  Bart, Bart_adams@yahoo.com

Het lidgeld voor een jaar kost €5. Een keertje meedoen, is gratis.

Activiteiten in september:

14/9, 18-20u: Muziekavond –> We leren het Friendslied en een lied over de schepping. We staan stil bij liederen die we zelf mooi vinden omdat … Plaats: Noëlla, Heidedreef 9, Oostmalle

21/9: We nemen deel aan een groot spel over de schepping, samen met de vormelingen van Oostmalle (info volgt)

In Malle en Zoersel

Historisch is onze groep verbonden met de Sint-Laurentiusparochie van Oostmalle. Vandaag maakt deze parochiegemeenschap deel uit van de Pastorale Eenheid voor alle parochies in Malle en Zoersel. Ook wij hebben onze werking verbonden aan deze van de pastorale eenheid.

Alle jongeren van Malle en Zoersel zijn welkom om met ons mee te doen. We krijgen hierbij ondersteuning van Jongerenpastoraal Antwerpen.

Heb je suggesties, voorstellen, tips … voor de uitbouw van onze werking ? Ben je geïnteresseerd in onze werking? Misschien ken je jongeren die op zoek zijn naar een traject na het vormsel?

Mail dan naar onderstaand adres, zodat we je op de hoogte kunnen houden van de verdere stappen, onze initiatieven en activiteiten.

Neem zeker ook een kijkje op de website van de pastorale eenheid van Malle en Zoersel:
https://www.kerknet.be/pastorale-eenheid-h-martha-en-maria-malle-zoersel

KALENDER

KOREN

Op maandag 16 september heeft het Sint- Antoniuskoor zijn gezellig samenzijn.

Het Caeciliakoor repeteert op donderdag 19 september om 19.30/20 u. op de pastorij

KWB

organiseert een cocktailavond op zaterdag 14 september om 18.00 u. in het Catharinahuis

KVLV

gaat koken. De les gaat door in het in het Catharinahuis op donderdag 19 september om 19.30 u.

SAMANA

Ziekenzorg opent de deuren van het hobbylokaal voor haar leden op dinsdag 17 september vanaf 14.00 u.

ALGEMENE INFO

Vertrouwd

Als je in het buitenland in vakantie bent ga je daar ’s zondags naar de mis. Laat ons aannemen. Niet omdat het moet van de Kerk, die tijd is voorbij, maar om eens te zien hoe het er elders aan toegaat. Gekende gebeden en rituelen in een andere taal wil je wel eens meemaken.

Liefst een gezongen mis, aan een gelezen mis heb je niet veel.

Vakantielanden:

In Engeland wordt schitterend gezongen. Van pukkelkop tot kaal, iedereen doet mee. Daarbij zijn Engelsen heel attent, ze brengen een liedboek dat je bij het binnenkomen vergat en wijzen meteen de bladzijde aan.

Je wordt meegezogen in de begeesterde massa. Alleen dat je het moeilijk hebt met hun soort liederen. Je moet aandachtig luisteren naar de ongewone melodie en tegen dat je het doorhebt is het lied gedaan.

Na de mis wordt je gemakkelijk aangesproken. Charming people.

Frankrijk dan. Ze zijn heel charmant en spreken een prachtige taal. Vooraan in hun mond. Maar eerder afstandelijk dan hartelijk. Als je in de kerk komt word je geduld. Meer niet. Un étranger. En meezingen met hun liederen is hopeloos. Zo totaal vreemd. Je zou al een aantal zondagen moeten meezingen, dan misschien. Maar wie heeft zoveel verlof?

Duitsland. Ze zijn vlot. Iedereen zegt hallo en tchüss tegen iedereen. In de kerk minder zwierig. Ze zingen lang niet allemaal mee. Ongeveer gelijk  hier.

Gelovigen komen de kerk binnen en iedereen neemt een ‘Gottlob’. Een liedboek vergelijkbaar met onze ‘Zingt Jubilate’. De dikke blauwe zangboeken die de zangers ’s zondags gebruiken. Duitse liederen klinken vertrouwd in onze Vlaamse oren. De rustige melodie, de maat, het ritme, het ligt ons. In de Gottlob staan een hoop gezangen die we kennen van de ZJ. Identiek. Alleen de muziek uiteraard.

Gelijkaardige liederen hier en ginds. Welke taal zou eerst geweest zijn? Wij zijn de helft van een klein landje en zij zijn groot. Maar misschien? Wie zal het zeggen?

Landgenoten die helemaal niet zingen zijn toch aangenaam verrast als ze een bekende melodie horen. Alsof je aan de Rijn je gebuur tegenkomt.

De, enigszins vooringenomen, moraal. In een Duitse kerk zingen is een hartverheffende belevenis. Als er een paar welluidende Germaanse stemmen naast jou zitten kan de vocale vreugde helemaal niet op. En die massa aai klanken dan? Die pak je er graag bij. TvV.

ZUSTER RUMOLDA

Op zondag 15 september is er een ontmoetingsnamiddag voor alle vrienden van Zuster Rumolda, franciscanes.

Het gaat door in Herentals en begint om 14.00 u. met een plechtige eucharistie viering in de kloosterkapel. Nadien: koffie, verkoopstand, videobeelden….

MONNIKENHEIDE

Feest met ons mee op 15 september tijdens Monnikenheide FEEST! Een opendeurdag met een extra feestelijk tintje want het dagcentrum blaast 30 kaarsjes uit. 

WERKINGSFONDS PASTORALE EENHEID
HEILIGE MARTHA EN MARIA, MALLE-ZOERSEL

Uw bijdrage  is steeds van harte welkom.
IBAN: BE06 7360 1051 0622
BIC: KREDBEBB

Reacties zijn gesloten.