Parochienieuws

Week 12:          20 maart

EUCHARISTIEVIERINGEN

Derde zondag van de veertigdagentijd
TWEEDE ADEM!

SINT ANTONIUS

Zondag 24 maart 11.00 u.: Eucharistieviering
Jaargetijde Guido Verhelst, Gerard en Julia Verhelst-Van den Bogaert, Toine en José Ghielens-Verhelst, Swa Wilmssen, Rik en Brigitte De Visser en Patric en Kurt De Cordt Eugeen Dieltiens
Lector: Johanna Kint

SINT – ELISABETH
Zondag 24 maart: 11.00 u. Eucharistieviering
Dinsdag 26 maart: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – MARTINUS
Zaterdag 23 maart: 18.00 u.: Eucharistieviering
Zondag 24 maart: 09.00 u.: Woord- en Communiedienst

SINT – LAURENTIUS MALLE
Zondag 24 maart: 09.00 u.  Eucharistieviering
Woensdag 27 maart: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – MARTINUS MALLE
Zaterdag 23 maart: 19.00 u. Eucharistieviering
Zondag 24 maart: 09.00 u. Communieviering
Donderdag 28 maart: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – PAULUS MALLE
Zaterdag 23 maart: 18.00 u. Communieviering
Zondag 24 maart: 11.00 u. Communieviering

PAROCHIENIEUWS

SINT ANTONIUS

ONS VOORGEGAAN NAAR DE HEER

 19-03-20 T0135a12x Op 4 maart overleed Alice Abeele te Zoersel, “Residentie Halmolen”. Alice was de weduwe van Frans Damen en is 91 jaar geworden. De plechtige uitvaartliturgie werd voor haar gehouden op  8 maart in onze kerk.

Simonne Clapdorp, weduwe van Etienne De Plecker, overleed op 5 maart in het WZC Sint-Lodewijk te ’s Gravenwezel. Ze werd 92 jaar. De plechtige uitvaartliturgie werd voor haar gehouden op  16 maart in onze kerk.

Op 8 maart overleed Louis Van Hofstaeten, 52 jaar, echtgenoot van Marleen Van Hofstraeten na een moedige strijd, in het ziekenhuis te Malle. De plechtige uitvaartliturgie werd voor hem ook gehouden op 16 maart in onze kerk. Namens onze parochiegemeenschap bieden we de familie van de overledenen onze oprechte christelijke deelneming aan.

COMMUNIE AAN HUIS
Mensen die graag de communie thuis ontvangen kunnen dit aanvragen via Maria Sebreghts. De communie wordt thuisgebracht elke tweede zondag van de maand na de viering van 11.00 u.

LIEDEREN VOOR  DEZE ZONDAGSMIS
Misgezangen: De Sutter
Intredelied: 758. Jij die bent
Tussenzang: Barmhartig de Heer
Voorbeden: Luister, Heer, wees ons genadig
Offerande: * Miserere mei Acclamatie: Heer Jezus
Onze Vader: Gebeden
Communio: **Tu Domine
Slotlied: 302. Gij hebt met groot geduld

*Miserere mihi Domine, secundum magnam misericordiam tuam: dele Domine iniquitatem meam Ontferm U over mij, Heer, in uw grote barmhartigheid. Wis mijn zonden weg.

**Tu Domine servabis nos, et custodies nos an generatione haec in aeternem  Gij, Heer, zult ons tot in eeuwigheid beschermen tegen dit boze geslacht

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID

HET LAND GUATEMALA

                                           19-03-20 T0135-12x

 Misschien goed dat we over het land wat info meegeven. Guatemala ligt in Centraal-Amerika, en grenst aan Mexico, Belize, Honduras en El Salvador. Guatemala heeft een uitermate gevarieerd landschap. In het midden en noordwesten van het land bevindt zich een hoogvlakte met berg- en vulkaantoppen tot boven 4000 meter hoogte.  In het departement Petén bevinden zich de beroemde Mayaruïnes van Tikal. De zuidelijke kuststreek en het westen van Guatemala zijn relatief vlak en worden intensief gebruikt voor het verbouwen van suikerriet, fruitteelt en veeteelt. De hoofdstad van het land is Guatemala-Stad.

Bevolking

De Mestiezen vormen ongeveer 42%, zij “inheemsen”, waarvan het overgrote deel Maya.  De Mayavolkeren, zowat 40 %,  bestaan in Guatemala alleen al uit 23 verschillende groepen met elk hun eigen taal. Een andere groep zijn de Europeanen van Duitse, Belgische, Franse of Engelse afkomst, dat zijn de overige 18 %.

Taal

De officiële landstaal is het Spaans, maar een aanzienlijk deel van de bevolking spreekt Mayatalen, in totaal 21 In sommige andere delen wordt het Garifuna of het Xinca gesproken. In enkele, meestal afgelegen delen van Guatemala is de Mayabevolking niet tweetalig.  De naam Guatemala betekent: Land van veel bomen.

Religie

De meerderheid van de bevolking is katholiek. In de Grondwet van 1956 werd de vrijheid van godsdienst vastgelegd, evenals het recht van kerken op grondbezit; ook godsdienstonderwijs op de scholen is sinds 1958 weer toegestaan. Het protestantisme is de laatste decennia sterk in opkomst. Meer dan een derde van de Guatemalteken is inmiddels protestant Ongeveer 5% van de bevolking volgt nog de rituelen van de oorspronkelijke indiaanse religie, hoewel de Maya’s het katholicisme wel sterk vermengen met hun oorspronkelijke gebruiken.

Klimaat

Het klimaat van Guatemala kent een nat seizoen (mei-oktober) en een droog seizoen (november-april). Alhoewel Guatemala in de tropische klimaatzone ligt en overwegend warm en zonnig weer kent, kunnen de plaatselijke weersomstandigheden hiervan flink afwijken, met name door de grote hoogteverschillen.

Levensstandaard 

Guatemala telt ongeveer 17 miljoen inwoners en is 3,5 keer groter dan België. Zowat 60 % van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Dit is natuurlijk mee het gevolg van de uitbuiting door grootgrondbezitters. Inmiddels zijn er verschillende organisaties die de boerenbevolking helpen, mee door de steun van Broederlijk Delen, om aan een stukje grond te geraken, dat ze zelfstandig kunnen bewerken. Zo kunnen ze op zijn minst al zorgen voor wat eten voor hun kinderen. Dat is wel hoognodig als je bedenkt dat bijna de helft van de kinderen ondervoed is, ondanks het feit dat Guatemala een vruchtbaar land is.

Edito

Een plek om “thuis” te noemen, grond om voedsel te telen, het recht om te bestaan. Geen grote eisen. Wel het verlangen van velen in Guatemala. Ge-gronde hoop op toekomst, tot iedereen mee is. (Els, medewerker Broederlijk Delen)

SPIRIBABBEL

 19-03-20 T0135c12cSpiribabbel voor jongeren van 12 tot 30 jaar, ook uit Malle en Zoersel Inspirelli is één van de jeugdpastorale werkingen gedragen door IJD Antwerpen. Op vrijdag 22 maart nodigt Inspirelli Rijkevorsel/Hoogstraten ons uit voor een spiribabbel rond het leven in de gevangenis. “Hoe is het leven in de gevangenis? Komen er veel jongeren terecht in de gevangenis? Hoe zit het met schuld, vergeving en verzoening? Hoe staat de maatschappij hier tegenover? Wat na de gevangenis?” Het zijn vragen die je je misschien ooit al wel eens hebt gesteld en die zeker aan bod komen tijdens deze spiribabbel. Naar aanleiding van het project ‘De gevangenen omarmen’ laten we een gevangenisaalmoezenier en een ex-gedetineerde aan het woord over hun ervaring in de gevangenis en gaan hierover samen in gesprek. We sluiten de avond af met een hapje en drankje.

Praktisch

Tijdstip: Vrijdag 22 maart, van 20 tot 22 uur Locatie: Inspirelli lokaal, Dokter Versmissenstraat 3, 2320 Hoogstraten Prijs: Gratis Inschrijven individueel: www.regi.ijd.be/spiribabbel

Ga je mee met de Plussersgroep Amable, geef dan een seintje aan Bart Adams: bart_adams1@yahoo.com , vóór 19 maart. We vertrekken met auto’s om 19.30 op de Turnhoutsebaan, rechtover het postkantoor. Daar komen we ook terug aan rond 22.30u. Meer info: www.inspirelli.ijd.be of https://www.facebook.com/events/1504825096321822/

KALENDER

KWB

Garageverkoop!

Op 30 maart van 8.30 u. tot 15.00 u. Als geïnteresseerde koper kan je voor 1 euro een deelnemerslijst met stratenplan ophalen aan één van de startpunten, voor ons het Catharinahuis, Achterstraat 70

KWB richt ook een kookavond in op vrijdag 29 maart om 19.00 u. in het Catharinahuis

CAECILIAKOOR

Morgen 21 maart repetitie in de pastorij om 19.30/20 u.
Donderdag 28 maart repetitie voor de gregorianen te Handelslei 74 om 19.30 u.

WERKINGSFONDS PASTORALE EENHEID
HEILIGE MARTHA EN MARIA, MALLE-ZOERSEL
Uw bijdrage  is steeds van harte welkom.
IBAN: BE06 7360 1051 0622
BIC: KREDBEBB

 

 

 

Reacties zijn gesloten.