Parochienieuws

Week 29-30-31:          17 juli

EUCHARISTIEVIERINGEN

Zestiende, zeventiende, achttiende zondag door het jaar

SINT ANTONIUS
Zondag 21 juli
11.00 u.:
Eucharistieviering
Jaargetijde René, Cyriel en Magda Sebreghts en Stephania Faes
Jaargetijde Geert De Kok
Jaargetijde Gerarda Exelmans en Jos Van Looveren.
Lector: Dennis De Hoey

Zondag 28 juli
11.00 u.:
Eucharistieviering
Jaargetijde Ivonne en Wiske Van Loock
Lector: Imelda Van Bauwel

Zondag 4 augustus
11.00 u.:
Eucharistieviering
Voor de overledenen van de voorbije maand
Jaargetijde Celine Wijnants en Peter Van Lommel
Jaargetijde Augusta Mariën en Raymond Sebreghts
Jaargetijde René Vertongen
Jaargetijde Fons en Maria Peeters-Noelants, Louis en Lucienne Peeters-Wilms,
Rik De Roover, Dominique, Kristof en Hannelore Peeters.
Familie Mariën, Frans en Bruyndonckx
Mit Willems, Jos en Robert Bogaerts
Lector: Johanna Kint

SINT – ELISABETH
Zondag 21 juli: 11.00 u. Eucharistieviering
Dinsdag 23 juli: 19.00 u. Eucharistieviering

Zondag 28 juli: 11.00 u. Eucharistieviering
Dinsdag 30 juli: 19.00 u. Eucharistieviering

Zondag 4 augustus: 11.00 u. Communiedienst
Dinsdag 6 augustus: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – MARTINUS
Zaterdag 20 juli: 18.00 u.: Eucharistieviering
Zondag 21 juli: 09.00 u.: Eucharistieviering

Zaterdag 27 juli  – geen viering
Zondag 28 juli: 09.00 u.: Woord- en Communiedienst

Zaterdag 3 augustus: 18.00 u.: Eucharistieviering
Zondag 4 augustus: 09.00 u.: Woord- en Communiedienst

PAROCHIENIEUWS

SINT ANTONIUS

OVERLEDENEN VAN DE VOORBIJE MAAND

Omdat elke uitvaart plaatsvindt in het kader van een woorddienst, worden de familieleden uitgenodigd in de eucharistieviering van de eerste zondag van de volgende maand. We nodigen u allen dan ook uit, volgende zondag 4 augustus, om heel speciaal te bidden voor de overledenen van de voorbije maand en hun familie.

KWBBEDEVAART SCHERPENHEUVEL

19-07-17 T0135a29x  

Onze traditionele tocht gaat dit jaar door op zaterdag 10 augustus. Door het steeds dalend aantal werd beslist om de “voettocht” niet meer te organiseren. De fietsers vertrekken zaterdag ‘s morgens om 8.00 u. en zijn diezelfde avond terug thuis rond 20.00 u. Er is ook een autobusje voorzien dat zaterdagmorgen vertrekt om 10.00 u. en terug is omstreeks 17.00 u. In Scherpenheuvel wordt een eucharistieviering opgedragen om 12.00 u. Vanaf 14 juli zullen de foldertjes met uitgebreide informatie beschikbaar liggen achteraan in de kerk. Inschrijven kan op zondag 4 augustus. Wil je sneller iemand contacteren, mail dan naar info@kwbsintantonius.be of bel naar 03 383 44 69 Bogaerts-Sebreghts

O. L.V. HEMELVAART

19-07-17 T0135b29x

Een speciale dag voor alle moeders. Op die dag zal onze Harmonie “De Vriendenband” de viering van 11.00 uur in de kerk verzorgen. Het is ieder jaar meer dan de moeite waard. Telkens weten zij de viering een speciale waarde te geven. Jullie zijn dan ook allen van harte welkom. m.s.

LIEDEREN VOOR  ZONDAG 21 JULI
Misgezangen: Van den Broeck
Intredelied: 701. Hoe lieflijk
Tussenzang: 530. Zo vriendelijk
Voorbeden: Heer, ontferm U
Offerande: * Benedictus
Acclamatie: Als wij dan eten
Onze Vader: Dialoog
Communio: **Manducaverunt
Slotlied: 662. God die on aan elkaar

 *Gezegend zijt Gij, Heer, leer mij Uw gerechtigheid. Ik herhaal: Gezegend zijt Gij, Heer, leer mij Uw gerechtigheid kennen.

**Zij hebben gegeten en werden volkomen verzadigd. En wat zij wensten is hun door de Heer geschonken: zij bleven niet verstoken van wat zij begeerden.

LIEDEREN VOOR  ZONDAG 28 JULI
Misgezangen: Van den Broeck
Intredelied: 705. Het eerste woord
Tussenzang: 530. Zo vriendelijk
Voorbeden: Heer ontferm U
Offerande: * Factus est Dominu
Acclamatie: Als wij dan eten
Onze Vader: Dialoog
Communio: **Cantabo domino
Slotlied: 526. Al wat er nodig is

*De Heer werd mijn beschermer en hij leidde mij in het land. Hij was mijn heil omdat hij mij liefhad.  Ik hou van U, mijn Heer en mijn sterkte.

**Ik zal zingen voor de Heer want Hij heeft mij met weldaden overladen, aan de naam van de Allerhoogste zal ik lof brengen.

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID

HEILIGE MARTHA EN MARIA

19-07-17 T0135-29x

Martha van Bethanië en Maria van Bethanië, zo worden ze ook wel genoemd de twee zussen.

’t Was niet ongewoon van de naam toe te voegen van het dorp waar ze woonachtig waren.

Tegelijk waren ze ook de zussen van Lazarus, een goede vriend van Jezus.

We kennen hen natuurlijk wel van het verhaal uit het Lucasevangelie waar Jezus op bezoek komt bij Lazarus en waar Martha druk in de weer is als gastvrije huisvrouw.

Vandaar dat ze ook afgebeeld wordt in eenvoudig gewaad, vaak met hoofddoek, schort, en gordel met sleutels en/of messen.

Over Maria wordt verteld hoe ze aan Jezus voeten ging zitten om naar hem te luisteren.

Die totaal andere houding van beide zussen leidde tot een woordenwisseling tussen hen beide waarop Jezus antwoordde dat Maria het beste deel gekozen had.

Helemaal niet afkeurend naar Martha, maar wel verwijzend naar nabijheid, luisterbereidheid, van gastheer naar gastvrouw.

Bezig zijn en bekommerd om het lichamelijke is één, bezig en bezorgd met het geestelijke, het spirituele aspect van iemand is twee. Beide zijn nodig, maar het komt er vooral op aan een gezond evenwicht te vinden tussen beide.

Heel het verhaal en de diepgang ervan was de reden om onze Pastorale Eenheid te noemen naar deze beide vrouwen die later tot heiligen verheven werden.

Omwille van hun feest op 30 juli wilden we hierover graag dit fragmentje meegeven.

KALENDER

SAMANAZIEKENZORG

Op dinsdag 6 augustus komen de kernleden samen op de pastorij, om 19.00 u.

CAECILIAKOOR

Repetitie voor de gregorianen op 11 juli, 25 juli en 8 augustus telkens om 19.30 u. in de sacristie.

GOED OM WETEN

Deze informatie vindt u elke eerste woensdag van de maand in uw parochieblad.

LEDEN VAN HET PAROCHIETEAM

Maria Sebreghts (P.C.P plaatselijk contactpersoon), Handelslei 99, tel. 03 383 44 69, bogaerts.sebreghts@skynet.be
Dennis De Hoey, Karel Uytroevenlaan 28/1, tel.0494 58 87 64, dennis.dehoey@telenet.be
Imelda Van Bauwel, Waterstraat 43, 2970 Schilde tel 03 384 17 13, imelda.van.bauwel@telenet.be
Frans Wouters en Stan Boden

PAROCHIESECRETARIAAT

Het secretariaat bevindt zich op de Handelslei 33, de vroegere pastorij, en is open op
dinsdag van 14.00 u. tot 15.00 u.,
donderdag van 18.00 u. tot 19.00 u. en
zaterdag van 11.30 u. tot 12.30 u.
tel.: 03 383 08 79 , par135secretariaat@skynet.be
De info vindt u ook op www.sintantoniusabt.be

MISSEN

Missen (13 euro) worden drie weken vooraf aangevraagd op het secretariaat tijdens spreekuren, of met 13 euro in een omslag met naam, datum en uur in de brievenbus. (niet telefonisch of per mail).

DOOPSELS

Doopsels gebeuren op de derde zondag van de maand en worden liefst een maand vooraf aangevraagd bij onze doopcatechist Machteld Bogaerts, Draverslaan 7, tel. 03 383.34.86. of machteld.bogaerts@gmail.com

HUWELIJKEN

Huwelijken worden aangevraagd bij Maria Sebreghts, Handelslei 99, tel. 03 383.44.69.

COMMUNIE AAN HUIS

Mensen die graag de communie thuis ontvangen kunnen dit aanvragen via Maria Sebreghts. De communie wordt thuisgebracht elke tweede zondag van de maand na de viering van 11.00 u.

VRIJE PAROCHIALE ANTONIUSSCHOOL

Handelslei 72, tel. 03 383.30.37.

Directeur: Werner Cornelis

PAROCHIELOKAAL

Het Catharinahuis, evenals afzonderlijke tafels en stoelen, kan voor allerhande gelegenheden afgehuurd worden.

Meer inlichtingen hierover: Maria Sebreghts, Handelslei 99, tel. 03 383.44.69.

WERKINGSFONDS PASTORALE EENHEID
HEILIGE MARTHA EN MARIA, MALLE-ZOERSEL
Uw bijdrage  is steeds van harte welkom.
IBAN: BE06 7360 1051 0622
BIC: KREDBEBB

 

Reacties zijn gesloten.