Parochienieuws

Week 45         7 november

VIERINGEN

Tweeëndertigste zondag door het jaar

SINT ANTONIUS

Zondag 11 november

10.00 u.: Eucharistieviering
Voor de overleden militairen van de wereldoorlogen
Louis Verbelen
Lector: Johanna Kint

SINT – ELISABETH

Zondag 11 november: 11.00 u. Eucharistieviering
12.00 u Doopviering
Dinsdag 13 november: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – MARTINUS

Zaterdag 10 november: 18.00 u.  Eucharistieviering
Zondag 11 november: 09.00 u. Eucharistieviering

SINT – LAURENTIUS MALLE

Zondag 11 november: 09.00 u.  Eucharistieviering
Woensdag 14 november: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – MARTINUS MALLE

Zaterdag 10 november: 19.00 u. Communieviering
Zondag 11 november: 09.00 u. Communieviering
Donderdag 15 november: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – PAULUS MALLE

Zaterdag 10 november: 18.00 u. Eucharistieviering
Zondag 11 november: 11.00 u. Communieviering

PAROCHIENIEUWS

SINT ANTONIUS

ONS VOORGEGAAN NAAR DE HEER

Op 25 oktober overleed Lieve Sebreghts te Antwerpen in het Middelheimziekenhuis. Ze is 74 jaar geworden. De plechtige uitvaartliturgie werd voor haar gehouden op 3 november in onze kerk. Namens onze parochiegemeenschap bieden we de familie van de overledene onze oprechte christelijke deelneming aan.

WAPENSTILSTAND

Op 11 november viert de gemeente Zoersel het einde van oorlog en eert het zijn oud-strijders. Deze gezamenlijke viering gaat dit jaar door in onze parochiekerk, UITZONDERLIJK om 10.00 u.

De mis wordt verzorgd door de 2 parochiekoren en  harmonie ‘De Vriendenband’.

ACTIE 11 11 11

11.11.11 vecht tegen onrecht. Als koepel van de Vlaamse Noord- Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. Want iedereen verdient dezelfde basisrechten.

In de hal van de kerk vindt u op 11 november de gekende kartonnen dozen waarin u een financiële bijdrage kan storten. Meer info op hun website: www.11.be

JUBILEA

18-11-07 T0135a45x 18-11-07 T0135b45x 18-11-07 T0135c45x 18-11-07 T0135d45x

Het ligt nog vers in het geheugen. Op zondag 21 oktober vierden onze 2 parochiekoren hun 50 en 35jarig bestaan Met een mooie viering die voorgegaan werd door onze voormalige pastoor Eugeen Van de Poel. Er werden een groot aantal knappe foto’s gemaakt. Verleden week zijn er hier vier van de vijftig verschenen.  Uitsluitend van de viering zelf. Hierbij nog enkele foto’s. Een sfeerbeeld van de receptie. Kijk maar eens wie u allemaal kent.

KALENDER

TONEELKRING ’t JUKSCHOT

speelt “Vals Plat” op vrijdagen 9 en 16 november 2018 om 20u, zaterdagen 10 en 17 november 2018 om 20u, zondagen 11en 18 november 2018 om 15u en en donderdag 15 november 2018 om 20u.
En dit in de parochiezaal van St.-Antonius op de Kapellei 1 2980 St.-Antonius. Kaarten aan 10 euro zijn enkel verkrijgbaar via onze website www.jukschot.be. Info bij Marc Van Looy, Tel.: 03/383.49.28

KWB

Op 15 november komen de wijkmeester bijeen om 20.00 u. in het Catharinahuis, Achterstraat 70. Alle info van KWB vindt u op: www.kwbsintantonius.be

CHARISMATISCHE VERNIEUWING

heeft een bijeenkomst op de pastorij op dinsdag 13 november om 19.00u.

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID

NOVEMBERMAAND

 18-11-07 T0135-45x

 Allerheiligen – Allerzielen – 11 november

Na de vieringen van 1 en 2 november blijven we deze dagen nog innig verbonden met allen die we aan Gods zorg en liefde hebben toevertrouwd in het voorbije jaar. We laten het leven los en vertrouwen het veilig toe aan Gods zorg. Handen uit de hemel willen ons omarmen.

De handen van mensen uit het verleden, vereerd, soms vergeten. We brengen bloemen naar de graven als een zacht teken van de zorg voor wie ons achterliet. (t. Lina Van Mellaert).

We bidden voor hen en voor allen die doorheen gemis en leemte met vernieuwde kracht aan ‘morgen’ moeten bouwen.

Zo staan we deze week, op 11 november stil bij alle slachtoffers van de voorbije wereldoorlogen. Als mensen zijn we ingeschreven in een geschiedenis van wel en wee, van het schoonste waartoe een mens in staat is, maar evenzeer van wat we onmenselijkheid noemen. De Eerste Wereldoorlog is ongetwijfeld een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis.

Abt Manu Van Hecke uit de Sint-Sixtusabdij te Westvleteren schrijft: “Het gedenken mag niet verstommen, omdat een mens maar langzaam leert.

Denken we maar aan de Tweede Wereldoorlog en aan de oorlogen die vandaag woeden in tal van landen. Tegelijk getuigen die gruwelijke gebeurtenissen ook van een intens verlangen van mensen naar vrede. Hoe zijn oorlog en vrede met elkaar te rijmen?

Ik geloof oprecht dat in iedere mens een verlangen naar vrede leeft. Helaas schuilt in ieder van ons ook agressie en kwaad. Soms is er niet veel nodig om iemand te kwetsen of in woede te doen uitbarsten. In die zin is iedereen in staat tot oorlogvoering. Dagelijks worden tal van kleine oorlogen uitgevochten, niet op de laatste plaats in onszelf.

En Karel Staes schrijft: “ In deze dagen gaan velen naar het kerkhof.

Bijna vanzelfsprekend. En dat is goed.

Het verleden moet je niet zonder meer begraven,

maar je moet evenmin jezelf erin begraven.

Afscheid nemen is misschien de moeilijkste opdracht die een mens voortdurend te verwerken heeft, zijn leven lang. Afscheid nemen van geliefde mensen wil zeggen:

aanvaarden wat pijn doet, er doorheen groeien zonder vanbinnen dood te gaan, en een dankbare herinnering overhouden om verder mee te leven.  Het is gaan van ‘hard’ naar ‘mild’ en daardoor andere mensen heel nabij komen.”

ALGEMENE INFO

TONEEL TEN VOORDELE VAN KVG

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er ook dit jaar toneel gespeeld ten voordele van onze vereniging K.V.G. Zoersel. Het toneelgezelschap “Willen is kunnen” brengt voor ons de hilarische komedie “Als de kat van huis is…. “. Wij danken dan ook het toneelgezelschap voor hun daadwerkelijke steun .

De regie is in handen van Herwig Van Dijck. De voorstellingen gaan door in de St.Maartenzaal, Lindedreef te Halle. Speeldata zijn vrijdagen 23 en 30 november 2018 om 20 uur, zaterdagen 24 november en 1 december 2018 om 20 uur en zondag 2 december 2018 om 15 uur

Reservatie bij Daisy Backx 03/385.06.14, mail daisy.backx@kvg.be. Kom ook een keer gezellig kijken naar deze luchtige komedie. Op deze manier steunen jullie onze vereniging en blijven wij in de gelegenheid een mooi kerstfeest te organiseren voor onze deelnemers.

Wij wensen U alvast veel kijkplezier.

Tot op één van de speeldagen!

Het bestuursteam van K.V.G. Zoersel

11.11.11 ACTIE

Majd Kalifeh

Majd Kalifeh

 11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame verandering.

Net als vorig jaar stellen ze dit jaar migratie en vluchtelingen centraal in hun campagne. Ze vragen een rechtvaardig migratiebeleid dat de grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook veilige en legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid dat niet vervalt in een wij-zij-verhaal, maar gebaseerd is op correcte feiten en cijfers. Kortom, een beleid dat verbindt.

Dat 11.11.11 campagne voert over migratie en vluchtelingen is niet toevallig. De cijfers spreken voor zich. Er zijn wereldwijd immers meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor conflict en vervolging. Miljoenen anderen migreren omwille van armoede, toenemende ongelijkheid, klimaatverandering… Oorzaken waar ze, samen met hun leden, elke dag aan werken.

De campagne schuift vier eisen naar voor:

  1. Pak de structurele oorzaken van migratie aan, niet de symptomen. Zet in op de strijd tegen armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.
  2. Zorg voor veilige routes zodat vluchtelingen en migranten niet sterven of misbruikt worden onderweg.
  3. Behandel hen als volwaardige burgers eenmaal ze hier zijn.
  4. Praat op een eerlijke en correcte manier over migratie.

Ook in onze gemeente zijn er verschillende acties ten voordele van de campagne van 11.11.11:

■ Alle Zoerselse handelaars kregen de vraag om een financieel duwtje in de rug voor 11.11.11.

■ Ook u kunt uw spreekwoordelijke duit in het zakje doen. Op 10 en 11 november vindt u immers

infodozen en/of collectebussen in onze kerken en bij heel wat handelaars. Zaterdag 10 november

komt u meer te weten over de campagne in de infostand (10 tot 12 uur) in de bib van Halle.

■ Onze jeugdverenigingen gaan op pad om huis-aan-huis om uw steun te vragen.

■ Op 15 november kunt u, om 20 uur, in de Bijl komen luisteren naar Majd Kalifeh. Veertien jaar geleden kwam deze VRT-journalist en documentairemaker aan in België, op zoek naar een identiteit. Hij was op de vlucht voor het regime in Damascus, waar hij als staatloze Palestijn na vele omzwervingen was beland. Die dag had het goedkoopste vliegticket bestemming Brussel. Zo simpel kan het zijn. Een verhaal zoals dat van vele andere duizenden vluchtelingen die de laatste jaren de oversteek maakten naar de EU. Wie zijn doel bereikt wordt ‘herboren’ in een nieuwe maatschappij waar hij of zij amper iets van af weet. Geen eenvoudige missie in tijden van terreur en polarisatie.

Draag de (digitale) pin

U bent nu hier. Maar bent u hier altijd geweest? Zocht u hier een lief? Een job? Een thuis? Of misschien moest u vluchten voor geweld, oorlog, uw leven. Net als miljoenen vluchtelingen en migranten zijn we allemaal op zoek naar een menswaardig leven.

Met deze pin laat u weten dat u achter de vier eisen van de campagne staat. Draag de pin en toon dat wij #AllemaalMensen zijn, onderweg naar beter. U kunt kiezen om een ‘echte’ pin te bestellen of hem virtueel op te spelden door hem te delen op Facebook.

Aan u de keuze. U surft hiervoor naar allemaalmensen.11.be.

SINT-MARTINUSKOOR MALLE HERDENKT

18-11-07 T0135-45x

 Kerkhoven getooid met chrysanten en andere herfstbloeiers…

Het is november, een maand waarin we op verschillende momenten worden uitgenodigd om stil te staan bij goed en kwaad, dood en leven, wanhoop en hoop.

Dit was zeker zo op 1 en 2 november met Allerheiligen en Allerzielen. Wij hebben onze geliefde overledenen herdacht en geëerd in het vertrouwvolle geloof dat Gods liefde Leven is en dat Liefde sterker is dan de dood.

Kerkhoven getuigen met hun vele, kleine kruisjes, rij na rij of gewoon, met de ene tegel naast de andere…

11 November, Wapenstilstand. Terecht herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog, nu, 100 jaar geleden. Terecht herdenken we de miljoenen gesneuvelden, soldaten, jong en oud, van verschillende nationaliteiten die gevochten hebben tussen goed en kwaad, op leven en dood, in hoop en wanhoop.

Het koor en sympathisanten hebben op 8 september een ‘inleefreis’ naar de Westhoek gemaakt. Dat heeft een diepe indruk nagelaten. Vooral de ‘The Last Post’, die elke avond in Ieper aan de Menenpoort wordt geblazen, was indrukwekkend. Ook wordt er elke avond geroepen ‘We will remember them’ en alle mensen antwoorden terug ‘We will remember them’…Voor velen een ontroerend moment dat diep raakt.

‘Remember them’, dat wil het Sint-Martinuskoor doen!

Met het concert op 10 en 11 november willen wij alle slachtoffers van de Groote Oorlog een eerbetoon brengen en tegelijk wil het een oproep zijn naar Vrede. Wij denken aan alle mensen die nu slachtoffer zijn van oorlog en terreur en wij ‘zingen’ alle geweld een halt toe!

11 November is voor het koor en de parochie eveneens een speciale dag omdat het de feestdag is van Sint-Martinus, hun patroonheilige. Juist weergekeerd van een gevechtsstrijd deelde hij zijn mantel met een arme vreemdeling en bekeerde hij zich naar de vrede. Het koor zorgt die dag , om 9.00 uur, voor een feestelijke viering in de Sint-Martinuskerk.

Het Sint-Martinuskoor herdenkt en nodigt jullie allen uit om dit samen met hen te doen,

‘We will remember them’!

WERKINGSFONDS PASTORALE EENHEID
HEILIGE MARTHA EN MARIA,
MALLE-ZOERSEL
Uw bijdrage  is steeds van harte welkom.
IBAN: BE06 7360 1051 0622
BIC: KREDBEBB

Reacties zijn gesloten.