Parochienieuws

Week 38         19 september 2018

VIERINGEN

Vijfentwintigste zondag door het jaar

SINT ANTONIUS

Zondag 23 september

11.00 u.: Eucharistieviering
Zeswekenmis Marie-Louise Van den Bogaert
Lector: Dennis De Hoey

SINT – ELISABETH

Zondag 23 september: 11.00 u. Eucharistieviering
Dinsdag 25 september: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – MARTINUS

Zaterdag 22 september: 18.00 u.: Eucharistieviering
Zondag 23 september: 09.00 u.: Woord- en Communiedienst

SINT – LAURENTIUS MALLE

Zondag 23 september: 09.00 u.  Eucharistieviering
Woensdag 26 september: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – MARTINUS MALLE

Zaterdag 22 september: 19.00 u. Eucharistieviering
Zondag 23 september: 09.00 u. Communieviering
Donderdag 27 sepetmber: 19.00 u. Eucharistieviering

SINT – PAULUS MALLE

Zaterdag 22 september: 18.00 u. Gebedsdienst
Zondag 23 september: 11.00 u. Gebedsdienst

PAROCHIENIEUWS

SINT ANTONIUS

LIEDEREN VOOR DEZE ZONDAGSMIS

Misgezangen: Schrooten
Intredelied: 595. Mijn ziel maakt groot. Str 1,3
Tussenzang: 530. Zo vriendelijk
Voorbeden: God, onze Heer
Offerande: *Si ambulavero
Acclamatie: Redder van de wereld
Onze Vader: Schollaert
Communio: **Panem de coelo
Slotlied: 595. Mijn ziel maakt groot. Str 3,4

*Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me Domine: et super iram inimicorum meorum extendes manum tuam, et salvum me fecit dextera tua.

Al wandel ik door een wereld van moeilijkheden en strijd, Gij, Heer brengt mij tot leven.
Over de woede van mijn vijanden strekt Gij uw hand uit.

**Panem de coelo dedisti nobis Domine, habentem omne delectamentum, et omnem saporem suavitatis.

Brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven, Heer, brood dat alle heerlijkheden bevat, en dat de smaak heeft van de eeuwige zaligheid.

KALENDER

Bij KWB zijn de ingeschreven kaarters welkom in het Catharinahuis, Achterstraat 70, op vrijdag 28 september om 19.30 u.

CAECILIAKOOR

Morgen 20 september repetitie in de pastorij om 19.30/20 u.

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID

OKTOBER   MISSIEMAAND

18-09-19 T0135-38x

Missio houdt ons verbonden met al onze christenbroeders en –zusters over de hele wereld, roept op tot solidariteit en uitwisseling. Leren van elkaar.

Verbondenheid is het sleutelwoord van de  Missio-campagne dit jaar. Dit betekent dat we bruggen willen slaan, de banden aanhalen en afstanden overbruggen. Dat is geen evidentie. Het vraagt immers om in de eerste plaats te erkennen dat er een afstand is. Bruggen bouwen wilt bovendien niet zeggen dat de afstand teniet wordt gedaan, maar wel dat we er creatief mee aan de slag gaan. Het is samen bruggen slaan tussen ‘God en mens’, ‘kerk en samenleving’, jong en oud, België en Ivoorkust. Dit jaar zet Missio de focus op Ivoorkust. Kerk komt ter hulp. “hoewel de situatie wereldwijd sterk verbeterd is, blijven twee oude kwalen spelen in heel wat Afrikaanse landen. Enerzijds de lage scholingsgraad bij meisjes, anderzijds kindersterfte. In Ivoorkust gaan die twee problemen bovendien hand in hand: tienermoeders stoppen met school en hun kinderen hebben onvoldoende toegang tot gezondheidszorg.  Info: www.missio.be .

FEEST VAN DE GEEST IN MALLE

18-09-19 T0135c38x

De Katholieke Charismatische Vernieuwing Vlaanderen organiseert haar jaarlijkse herfstbijeenkomst op zaterdag 13 oktober in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle.

Gastspreekster is zuster Judith Myriam Naounou van de Gemeenschap Moeder van de Goddelijke Liefde in Scherpenheuvel. Zij heeft vanuit haar congregatie een zending van prediking en gebed om genezing. De dag wordt omkaderd met gebed, lofzang en eucharistieviering. Inschrijven is noodzakelijk (vóór 30 september) en kan gebeuren bij

Godelieve Vergaelen – 03 239 73 36 – 0476-91 85 48 – vergaelen.g@skynet.be en door 20 euro te storten op rekening op rekening BE50 0018 0233 9418 van ‘Veni Creator’.

Vermeld op de overschrijving in het vak ‘mededeling’ duidelijk de naam van de deelnemer(s). Inkom, deelname, lunchbuffet en drank zijn in de prijs inbegrepen. Iedereen is welkom. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is ruime parking rond de gebouwen.

Adres: Smekenstraat 61, 2390 Malle. Onthaal vanaf 9.30 uur. Einde rond 17.00 uur.

www.kcvvlaanderen.be.

ALGEMENE INFO

BOEKENPAKKET DAVIDSFONDS

18-09-19 T0135a38x

Voorstelling boekenpakket en jaarprogramma 2018 – 2019

Vers Geperst geeft u de gelegenheid om de boeken en cd’s uit de cultuurgids te bekijken en te bestellen. U kan ook kennis maken met het jaarprogramma 2018 – 2019 en u alvast inschrijven voor een activiteit.
Wij nodigen onze leden en geïnteresseerden uit op zondag 30 september 2018 voor het hernieuwen van hun lidmaatschap, en of kennismaken te maken met onze afdeling en zich in te schrijven als nieuw lid.
Onder diegenen die hun lidmaatschap vὀὀr of op Vers Geperst vernieuwen, zal een boek verloot worden.
Er staat een drankje klaar en het bestuur staat ter beschikking voor meer inlichtingen.

Meer informatie: Katia Pannecoucke, tel.nr. 03/383 51 56

Locatie: Bibliotheek – Dorpzicht 1-2, Dorp 54, Zoersel
Tijdstip: van 11.00 tot 15.00 uur
Deelname: gratis

RUBENS ACHTERNA

Wandeling “Rubens’ groei” op  Woensdag 10 oktober 2018, 14.00 uur – Start aan de  Sint-Andrieskerk

Verzamelen om 13.50 uur aan het hoofdportaal – Waaistraat 5 Antwerpen,

Deelnameprijs:  10 euro, (  7 euro voor leden)

Een biografische ontdekkingstocht!
De route ‘Rubens’ groei’ start in de Sint-Andrieskerk, houdt halt in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en eindigt in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

Laat je binnenleiden in deze gebedshuizen en volg Rubens’ groei van leergierig en begiftigd leerling naar briljant en veelzijdig kunstenaar,

de uitbouw van zijn netwerk in Antwerpen en ver daarbuiten, én de feestelijke en droevige momenten die hij met zijn familie heeft beleefd.

Sta oog in oog met de overweldigende meesterwerken die Rubens voor de luisterrijke aankleding van deze kerken heeft gemaakt en leer hun ontstaanscontext kennen.

Deze religieuze opdrachten dienden als propaganda voor de contrareformatie die het katholieke geloof moest herstellen, maar droegen tegelijk bij aan de verspreiding van de naam en faam van Rubens.

Toegankelijkheid: omwille van de afstand is de wandeling minder geschikt voor wie niet goed te been is.

Onze gids op deze wandeling is Viviane Naedts, één van onze leden.

De groepsgrootte is beperkt, daarom is inschrijven noodzakelijk, vóór 15 september bij Katia Pannecoucke, 03 383 51 56.

Bedrag storten op BE46 9730 9407 0836, t.n.v. Davidsfonds, met vermelding van “Rubens achterna”.

GEZINSBOND

Seniorenturnen 55+

Waar
Turnzaal van de Gemeentelijke basisschool, Kiekeboes, Kerkstraat 7 te Zoersel.

Wanneer
Elke woensdag van 9.30 u tot 10.30 u met start op 19 september 2018.

Aantal lessen: +/- 30

De eerste les is een proefles. Mis je 19 september? Kom dan zeker naar de volgende! Of ben je die maand nog met vakantie? Spring dan in oktober nog even binnen,.

Doelgroep :

Alle 55+ : dames zowel mannen.

Wat we doen :

Grondoefeningen. We viseren opwarming, behendigheid, coördinatie, ademhaling, ontspanning, bloeddoorstroming, rekken en strekken, spiergebruik en spierontspanning, evenwicht, reactie, maar ook volksdans, rustige balspelen, … en dit alles onder het motto ‘naar eigen willen en kunnen’ en ‘veel kan en niets moet’.

Elke persoon vindt dus zijn gading en iedereen wordt er alleen maar beter van.

Wat we niet doen :

Prestatie- en uithoudingsoefeningen

Kosten :

55 euro voor leden gezinsbond, 60 euro voor niet leden.

BE09 6528 2573 9157 -GEZINSBOND  alg. werking ZOERSEL)

Met vermelding: seniorenturnen + naam

Goed om weten :

Onze turnkring behoort toe aan de Gezinssport-Vlaanderen.  Hierdoor wordt voldaan aan alle wettelijke normen en verzekeringsplicht. Lidmaatschap van Gezinsbond is niet vereist.

Inlichtingen en inschrijvingen: Lieve Adriaenssens,  03 383 44 36  of via e-mail: gezinsbond.zoersel@scarlet.be

EUTERPE

18-09-19 T0135b38x

Op 19 oktober organiseert het Pescheurorgelcomité in de Sint-Elisabethkerk te Zoersel een uitzonderlijk concert met orgel-, zang en clavecimbel met het Baroque Euterpe Consort en dit met Sarah Van Mol en Bart Rodyns.

We doen dergelijke zaken al jaren om de investeringen die destijds in het restaureren van het orgel zijn  gebeurd, te laten renderen via mooie concerten.

Daarvoor doen we bijzondere investeringen in artiesten die een zeer hoge kwaliteit aan muziek kunnen brengen.

Hartelijk welkom.

WERKINGSFONDS PASTORALE EENHEID

HEILIGE MARTHA EN MARIA, MALLE-ZOERSEL

Uw bijdrage  is steeds van harte welkom.
IBAN: BE06 7360 1051 0622
BIC: KREDBEBB

Reacties zijn gesloten.