Parochienieuws

Week 43:             23 oktober

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID

EEN JONGE PASTOOR

voor onze pastorale eenheid H. Martha en Maria.!

Schotenaar Bart Gabriël Goossens werd op 10 september 2011 in de abdijkerk O-.L.-V.- ten hemel opgenomen in Tongerlo door aartsbisschop André- Jozef Leonard priester gewijd.  Bart groeide op in Schoten, liep er school in de Sint-Cordula en leerde orgel spelen bij Jos De Backer en Marc Verbeeck in de Sint-Cordulakerk. Zijn wijding ging er niet onopgemerkt voorbij want er verliepen dertig jaren sinds de vorige priesterwijding.

Zijn droom om priester te worden dateert al vanuit de kindertijd. Steun en inspiratie vond hij bij pastoor Flor Stes die hem hielp keuzes maken. Na 15 jaar verblijf in de abdij, ziet hij zijn verder engagement in de pastoraal van ons bisdom. Hij noemt zichzelf een prototype van de nieuwe generatie jonge priesters met hernieuwde aandacht voor tradities en rituelen in de kerk, zo lazen we het in de krant bij zijn wijding. Zang en wierook krijgen dan ook hun vaste plaats in de liturgie. Met geloof en vertrouwen wil Bart zich engageren in onze gemeenschap en zet hij bewust deze stap.

De bisschop van Antwerpen, Mgr. Johan Bonny, heeft hem benoemd als meewerkend priester binnen de pastorale eenheid van de H. Martha en Maria, waar hij als jonge priester erg welkom is. Tijdens de voorbije periode, wachtend en uitziend naar een ambtswoning die door het gemeentebestuur van Zoersel in orde wordt gebracht, deed hij dienst in de kathedraal, bij de zusters in Vita et Pax, werd hij elders gevraagd als organist of maakte hij zich dienstbaar op meerdere plaatsen. Hier in Malle-Zoersel wordt zijn takenpakket ingevuld en kan hij binnen korte tijd aan de slag en proeven of de klankkleur van het orgel overeenstemt met de timbre van de parochianen.

Op zondag 3 november willen we hem onthalen in de zondagskerk Sint – Antonius – Abt te Sint-Antonius-Zoersel waar hij de eucharistieviering voorgaat om 11.00 u. Iedereen is hier van harte welkom om met de pastorale eenheid Gods zegen te vragen en Bart ons engagement van harte toe te zeggen. Daarna kan hij hier aan de slag, onze medewerkers bezoeken en thuiskomen in het reilen en zeilen van de pastoraal ter plaatse.

Later zal hij zijn intrek nemen in de pastorie van Sint-Antonius-Abt, Handelslei 33, 2980 Zoersel.

Na de viering wordt u een receptie aangeboden waar je de gelegenheid hebt om met deze nieuwe priester kennis te maken.

GROOT ZIJN IN IETS KLEINS: EEN GETUIGENIS UIT ZOERSEL

Naar aanleiding van de dag van de zinzorg op 15 oktober spraken we op 8 oktober met Paul Renders. Hij is pastor in PC Bethanië in Zoersel.

Wanneer je vraagt wat het belangrijkste is in zijn werk begint hij spontaan te vertellen. Op de eerste plaats is hij een luisterend oor voor kwetsbare mensen. Die gesprekken gaan over hun ultieme dromen, geluk, levensvragen. Ook al is Paul zelf geen voorstander van euthanasie, toch is hij iemand bij wie mensen met die vraag aankloppen. Erover spreken doet al veel. In het contact met mensen, dat kan ook een personeelslid zijn, komt ook het geloof ter sprake. Paul probeert hierbij getuige te zijn van zijn eigen geloof, ervan uitgaand dat er Iemand is voor mensen. Paul ervaart dikwijls dat zijn eenzelfde weg als diegene die hem aanspreekt. Er is eenzelfde verlangen, er is eenzelfde hoop.

Verlieservaring

Mensen spreken Paul over rouw, over een verlieservaring in de brede zin van het woord. Sommige mensen moeten hun dromen loslaten. In plaats van terug aan het werk te gaan, kunnen ze niet meer aan de slag. Dan duiken bedenkingen op als ‘Hoe moet het nu verder?’ of ‘Ik wil toch onafhankelijk blijven’. Geen gemakkelijke situaties.

Spreken onder gelovigen

Of andersgelovigen ook contact opnemen? Jawel. De gesprekken met een getuige van Jehova groeiden van belerend naar vriendschappelijk. Ook moslims spreken Paul aan. “Zo’n gesprek begint steevast over Jezus”, vertelt hij. Uiteindelijk is het een gesprek tussen gelovigen. Moslims hebben geen structureel aanspreekpunt zoals katholieken. Zij zijn dus zeker welkom bij de pastor.

Groot zijn in iets kleins

Paul werkt in een groot ziekenhuis, waarbij het aantal pastors beperkt is. Het lukt niet om overal te zijn en alles te doen. Toch heeft hij het gevoel dat hij veel mensen bereikt, ook al zijn de middelen beperkt. Ook al kan het werk wel eens téveel zijn, Paul vergelijkt het als volgt: ‘Door een kleine steen in een vijver te gooien, krijg je toch een grote straal’.

Bedankt, Paul, voor je groot enthousiasme. NJ.

EUCHARISTIEVIERINGEN

Dertigste zondag door het jaar

SINT ANTONIUS

Zondag 27 oktober
11.00 u.:
Eucharistieviering
Voor en met de leden van OKRA
Jaargetijde Jos Van Elsacker en Germaine Willems
Familie Peeters- Andries
Achille Sebreghts, Elvira, Josephine en Maria Van Dyck
Lector: Johanna Kint

Vrijdag 1 november
11.00 u.:
Eucharistieviering
Jaargetijde Mit Willems en Robert Bogaerts
Familie Simons- Steendam
Lector: Imelda Van Bauwel

14.00 u.: Gebedsdienst
Voor alle overledenen van het voorbije jaar

SINT – ELISABETH

Zondag 27 oktober: 11.00 u.Eucharistieviering:
Dinsdag 28 oktober: 19.00 u.Eucharistieviering:

Vrijdag 1 november: Allerheiligen: 11.00u.: Eucharistieviering
14.00u: Gebedswake voor de overledenen van het voorbije jaar

SINT – MARTINUS

Zondag 27 oktober: 09.00 u.: Woord- en Communiedienst

PAROCHIENIEUWS

SINT ANTONIUS

ONS VOORGEGAAN NAAR DE HEER

Op 5 oktober overleed Annie Van Oeyen te zandhoven in het WZC Onze Lieve Vrouw van Troost. Ze is 84 jaar geworden. De plechtige uitvaartliturgie werd voor haar gehouden op 10 oktober in onze kerk.

Namens onze parochiegemeenschap bieden we de familie van de overledenen onze oprechte christelijke deelneming aan.

GEBEDSDDIENST VOOR OVERLEDENEN

In vele huizen is er dit jaar een lege stoel bijgekomen
Het is de stoel waarop degene gewend was te zitten,
die we nu missen.
De vaste plek aan de eettafel.
De geliefde plaats in de zitkamer.
Waar vader altijd zat, waar moeder zich zo behaaglijk kon nestelen.
Ieder van ons zal daar zo zijn of haar eigen beeld bij hebben.
De lege stoel, als een beeld, een symbool, van de lege plaats.
in je huis, in je leven, de stilte, het gemis.

In het voorbije jaar zijn vele van onze  geliefde parochianen overleden. We hebben in de parochiekerk samen de uitvaartliturgie gehouden, waarin we hen toevertrouwd hebben aan de liefdevolle zorg van God.

Graag willen we u uitnodigen op vrijdag 1 november 2019, feest van Allerheiligen om 14.00 uur in de parochiekerk van Sint-Antonius. In een gebedsdienst, waarin we de namen noemen van alle overledenen
van het voorbije jaar, dragen we hen mee in biddend samenzijn, om zo de kracht te voelen van elkaars en Gods nabijheid. Op het einde van de viering overhandigen we u ook graag het gedachteniskruisje, dat bij de uitvaartdienst en de herdenkingsviering een speciale plaats kreeg in de kerk. Mocht u verhinderd zijn, en het kruisje later willen ophalen, dan kan het op het parochiesecretariaat, Handelslei 33, tijdens de openingsuren,
of na afspraak, op tel 03 383 44 69 (Maria) of per mail.

De namenlijst staat volgende week in dit blad.

We wensen u en uw familie alle kracht en troost toe. Parochieteam en liturgische werkgroep 

LIEDEREN VOOR  DEZE ZONDAGSMIS

Misgezangen: Mis van Schrooten
Intredelied: 530. Zo vriendelijk
Tussenzang: 203. De mensen die gaan
Voorbeden: God onze Vader
Offertorium: * Populum humilem
Acclamatie: Heer Jezus
Onze Vader: Schollaert
Communio: **Domine memorabor
Slotlied: 589. De laatsten

*Populum humilem salvum facies, Domine, et oculos superborum humiliabis; quoniam quis Deus praeter te, Domine
Gij redt uw deemoedig volk ,Heer, en vernedert hovaardige blikken. Want wie is God, buiten Gij, Heer.

** Domine memorabor iustitiae tuae solius: Deus, docuisti me a iuventute mea, et usque in senectam en senium,
Heer, alleen uw gerechtigheid zal ik voor ogen houden. Mijn God, van in mijn jeugd hebt Gij mij onderwezen. Laat mij ook niet in de steek als ik oud en uitgeput ben.

ABONNERING PAROCHIEBLAD 2020

U kunt u nu abonneren op het parochieblad voor 2020 door storting van 37,50 euro op Ibannummer: BE95 7512 0139 3258 / Bicnummer: AXABBE22 op naam van Kerk en Leven Zoersel.

Gelieve bij mededeling te vermelden: K en L 2020, uw naam en adres waar het parochieblad moet bezorgd worden. Dit kan ook door de som van 37,50 euro, onder gesloten omslag met uw juiste naam en adres, te bezorgen in de brievenbus van de pastorie. Wij ontvangen uw overschrijving graag voor eind oktober 2019.

Hartelijk dank!!

KALENDER

CHIRO

De meisjes hebben dit weekend hun overbekende MOSSELSLAG in hun lokaal. De jongens hebben op zondag 27 oktober gewoon bijeenkomst in hun lokaal. Voor info: www.chirosint-antonius.be

OKRA

Op 27 oktober is er een eucharistieviering om 11.00 u. waarin de leden en overleden van OKRA een speciale aandacht krijgen. Meer info op eigen www!

KOREN

Het Sint- Caeciliakoor heeft repetitie op de pastorij op donderdag 31 oktober op 19.30/20 u.

ALGEMENE INFO

TONEELKRING W.I.K.

 

We stellen jullie onze nieuwste productie voor: “De Lingerie van mijnheer Henri”, een hilarische komedie van Bert Verdonk, in een regie van Jaennine Hens. De opvoeringen gaan door in de Zaal St.-Maarten, Lindedreef 6 te Halle-Zoersel op

  • vrijdagen 22 en 29 november 2019 om 20 uur,
  • woensdag 27 november 2019 om 20 uur
  • zaterdagen 23 en 30 november 2019 om 20 uur
  • en zondag 1 december 2019 om 15 uur.
  • Reservatie: telefonisch op GSM 0479 06 72 16, via de website www.wik-ziezo.be of wik@hotmail.be.
  • De inkom bedraagt 10 euro.

LA ROSE BLANCHE

Over de migratie van Griekse vluchtelingen van 100 jaar geleden tot nu

La Rose Blanche is een van de laatste overblijfselen van de grote Griekse gemeenschap die in Molenbeek huisde. Een café met een bijzondere geschiedenis, die film- en theatermaker Kris Kaerts vastlegde: “Ik wil een onverwacht stuk Molenbeek laten zien”, zegt hij daarover. In zijn documentaire verweeft Kaerts de historiek van het café met de familiegeschiedenis van de uitbaters.

In cultuurhuis de Bijl tonen we een preview van de documentaire. Om het geheel op te luisteren is er live rebetika (traditionele Griekse blues, red.) door muzikanten uit de vriendenkring van het café. Met een aangepast muziekcafé zorgen we dat u niets te kort komt.

  • vrijdag 25 oktober  om 20 uur in cultuurhuis de Bijl, Dorp 1, Zoersel
  • vvk € 8, € 10 kassa
  • info en kaarten: T. 03 298 00 00 gemeente@zoersel.be

WERKINGSFONDS PASTORALE EENHEID
HEILIGE MARTHA EN MARIA,
MALLE-ZOERSEL
Uw bijdrage  is steeds van harte welkom.
IBAN: BE06 7360 1051 0622
BIC: KREDBEBB

Reacties zijn gesloten.