Welkom op de website van onze parochie

Onze parochie maakt deel uit van de
Pastorale Eenheid Heilige Martha en Maria (Malle-Zoersel)

In 2018 gaat in onze parochie het vormsel door op zaterdag 21 april.
De eerste communie in 2018 op zaterdag 28 april.

Een parochie is een gemeenschap met verschillende
geledingen, groepen, gebeurtenissen en werken.
Aan de hand van de titels hierboven krijg je een beeld van de inhoud.

Wij hopen dat je de weg vindt.

Nieuwsberichten deze week. Meer weten?  Klik op Parochienieuws

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Pasen een waar familiefeest !

17-04-26 T0135c17c 17-04-26 T0135b17x

PASEN….een lentefeest bij uitstek voor jong en oud….feest van verrijzenis

Een waar familiefeest in de parochie St. Antonius Abt.

De voorbije vasten maakte ons bewust van de keuzes bij het consequent christen willen zijn. Geen keuzes als tegengestelden, wel keuzes waarbij we zoeken hoe ze te verenigen in onze levensstijl.

Vandaag kiezen we vastberaden en in alle vrijheid voor de weg die wij willen gaan.

De kieswijzer verdwijnt, de keuzes zijn gemaakt, wij gaan de weg.

Wees niet bang klinkt het, Hij, Jezus leeft.

Zondag 10.00u : een hele drukte in de prachtig versierde kerk:

misdienaars en kinderen oefenen, het koor zingt in.

11.00u : plechtige intrede met priester, diaken en misdienaars in een nog duistere kerk. Tijdens het gloria klinken alle klokken, wordt er gezongen en wordt het LICHT….een waar kippenvelmoment.

Verrijzen hoort bij Pasen

Verrijzen hoort bij het leven

Verrijzen is vanuit de dood nieuw leven ervaren.
Verrijzen is niet van vroeger niet voor later.
Het is nu reeds en daarom wellicht ook later.
Verrijzen is na een donkere nacht het daglicht
als nooit tevoren ervaren, vanuit de uitzichtloosheid
nieuwe krachten in zich voelen opborrelen en
met een brede blik het leven weer aanpakken.
Verrijzen is niet lam blijven
maar vechten tegen alles wat mensen klein maakt,
iets van jezelf prijsgeven, leven voor de anderen
en samen nieuwe ruimte beleven.
Verrijzen is ook bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn,
levenwekkend zijn voor wie ten onder dreigt te gaan.
Verrijzen is opstandig zijn vanuit een bevrijd gemoed, structuren en systemen ombuigen, mensen wakker maken uit hun dodelijke slaap.

Pasen, het feest van de Verrijzenis, waar Jezus’ Geest tot Leven kwam en waardoor wij, christenen, geloven dat God, de Liefde, het Leven sterker is dan het lijden en zelfs de dood,
dat pijn, lijden, zonde en dood niet het laatste woord hebben in het leven van de mens.

Dank aan allen die deze warme, geanimeerde, hartelijke viering tot stand hebben gebracht.

Aan iedereen nog GEZEGENDE  PAASDAGEN! C. F.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

BIJ DE AANSTELLING VAN DE PASTORALE EENHEID

17-04-05 T0135a14x 17-04-05 T0135-14x

19 maart, feest van Sint-Jozef en van al onze vaders, inderdaad;

derde zondag in de veertigdagentijd, ook meer dan waar.

En op deze zondag, vierden we met onze parochies de aanstelling van de teamleden van onze nieuw opgerichte pastorale eenheid Heilige Martha en Maria.

Een ruime aanwezigheid aan parochianen uit de verschillende parochies, maar ook uit de zorgsector, P.C. Bethanië,  de religieuze gemeenschappen, de scholen, diverse verenigingen, vormelingen uit Zoersel, een ruim aantal aanwezigen om deze bijzondere viering intens mee te beleven in onze zondagskerk van Sint-Antonius Abt.

Een hart onder de riem voor de teamleden om in gedragen verantwoordelijk met iedereen uit de geloofsgemeenschappen op weg te gaan in deze nieuwe structuur, gedragen en geleid door het woord van de Heer.

Een oprecht woord van dank ook aan alle mensen van Sint-Antonius-Abt om ervoor te zorgen dat alles zo fijn in gereedheid werd gebracht. Daarbij willen we zeker de aankleding van het altaar niet vergeten, maar ook de bereidheid en de fantastische ondersteuning van het koor en de sterk gemotiveerde dirigent en natuurlijk ook zij die zorgden dat er na de viering nog kon geklonken worden bij deze nieuwe start.

We voegen met heel veel plezier het getuigenis toe dat we door een van de koorleden van Sint-Antonius bezorgd kregen.

Het deed deugd om deel te mogen uitmaken van een groot  ‘aanzingkoor’ dat als doel heeft het volk mee aan het zingen te krijgen.  Dank zij een goede dirigent is deze opzet mijn inziens zeer goed gelukt. We mogen zeggen dat er een  zingende gemeenschap aanwezig was tijdens deze toch heel “aparte” viering. Het samen zingen en bidden gaf een sterk gevoel van “verbondenheid”. Het was tevens een bewijs dat leden van het vroegere federatieteam, die verantwoordelijk zijn voor de liturgie, erin geslaagd zijn door een intense, gemoedelijke en optimale samenwerking te komen tot een vierende, een biddende en een getuigende gemeenschap waar liturgie een dialoog kan zijn tussen God en het Volk: een Kerk als zichtbaar teken van een christelijke gemeenschap die ten dienste staat voor anderen. Een prachtige aanzet om als Kerkgemeenschap verder te groeien tot een levendige pastorale eenheid “H. Martha en Maria” : van eenheid in verscheidenheid naar een sterke verbondenheid.

Laten we zo een zegen zijn voor elkaar en de ganse mensheid.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tweede ingroeiviering 1ste Communiekantjes

 17-03-22 T0135a12x 17-03-22 T0135b12x

Ze waren weer met velen, bij het binnenkomen legden de kinderen hun eigen gebakken koekjes in een mand, om deze tijdens de offergaven mee naar voor te brengen en na de viering weer uit te delen aan mekaar.
Het thema van de viering was: ‘DELEN MAAKT BLIJ ‘
Verschillende soorten broodjes werden geduid door de kinderen zelf, maar over ‘Het Brood’ gaf Pastoor Frans de volgende uitleg, hij stak een groot hostiebrood naar boven en vertelde: En ik, ik ben het brood van de christelijke gemeenschap. Mij noemen ze COMMUNIEBROOD. Ik zie er erg dun uit en gewoonlijk ben ik nog klein ook. Eigenlijk heb ik veel gemeen met het ‘matsebrood’ van het Joodse volk. Jezus was een Jood. Net als alle Joden vierde Jezus elk jaar het Paasfeest.
Ik verwijs echt naar Jezus. Hij is het brood om van te leven. Als je te communie gaat en van het hostiebrood eet, ben je echt met Jezus samen en krijg je de kracht om te leven zoals Hij. Daar gaat het toch om.
Deze viering gaf daarbij ook nog een andere dimensie: het was dit weekend ‘koffiestop’ van Broederlijk Delen, delen met de mensen in Burkina Faso. De vormelingen boden een tasje koffie of fruitsap aan voor het goede doel.
Een goede afsluiter van hun tweede ‘ingroeiviering’.
Dank aan allen die hebben bijgedragen aan het welslagen van deze deugddoende en warme  samenkomst.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zesde kaartavond De Tetterende Tiretten

Op maandag 20 maart verzamelen de tetterende tiretten vanaf 19.00 u. in het Catharinahuis, Achterstraat 70. Daar gaat op vrijdag 25 maart ook de zesde kaartavond door vanaf 19.30 u.

En alvast dit:

Lente … tijd om kelder of zolder op te ruimen maar waar blijf je met de spullen die weg mogen ? Je kan er mee naar de kringloopwinkel of zelf een verkoop organiseren in je garage, op je oprit of in je voortuin. Je hebt hiervoor geen vergunning nodig als je het maar éénmaal per jaar doet. Om je hierbij te helpen, organiseren KVLV en KWB ook dit jaar een garageverkoop. Wij verzamelen en bundelen alle gegevens en stellen hiermee een gemeenschappelijke deelnemerslijst en een stratenplan samen. Ook maken we reclame via tal van media en zorgen voor ballonnen om jouw garage kenbaar te maken. Heb je zelf niet de mogelijkheid om in garage of voortuin een standje op te zetten, dan kan je een plaatsje reserveren in het Catharinahuis, Achterstraat 70, Sint-Antonius.

Hoe deelnemen ?

Als verkoper kan je inschrijven tot en met 18 maart bij voorkeur via één van de e-mailadressen onderaan, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en je belangrijkste koopwaar bv. : speelgoed, brocanterie, computer, boeken, cd’s, … of je kan al deze gegevens doorbellen naar één van de contactpersonen.

Leden KVLV of KWB betalen 2 euro, niet-leden 5euro (over te schrijven op één van de rekeningen vermeld op de voorzijde). De opbrengst van de verkochte goederen is volledig voor eigen rekening. Als geïnteresseerde koper kan je op 25 maart vanaf 8u30 een deelnemerslijst met stratenplan aan 1 euro ophalen aan één van de startpunten.

Info: info@kwbsintantonius.be, rekening BE59 7895 4329 7826, tel: Walter 0486 73 64 91 (na 18u)

Startpunt St.Antonius: Catharinahuis, Achterstraat 70

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Low Impact Man

17-03-15 T0135c11xPesticiden, RoundUp, glyfosaat… Het lijken niet meteen begrippen voor een comedyshow. Toch vormen pesticiden de rode draad in de nieuwe show van Steven Vromman, bekend als de Low Impact Man, die hij speciaal voor de nieuwe Velt-campagne 2020pesticidevrij heeft gemaakt. Tijdens de ‘Smoestuinier’ gaat de Low Impact Man met het publiek op zoek naar de smoezen waarom zoveel mensen nog pesticiden gebruiken, maar tegelijk geeft hij er op zijn eigen manier een draai aan waarmee je niet anders kunt dan ‘groen’ lachen. Je krijgt een heuse opleiding ‘anti-smoes-management’, leert alles over hoe je slakken tot alcoholisme verleiden en hoe je met een wiedbuik op ecologische wijze onkruid te lijf kan gaan. Infotainemen van de bovenste plank met een streepje muziek en ontroering. De opbrengst gaat naar de VELT-campagne 2020pesticidevrij.

  • donderdag 23 maart om 20 uur in de Kapel, Handelslei 167, deelgemeente Sint-Antonius
  • toegang: vvk 4euro, kassa 5 euro
  • tickets reserveren

een activiteit van Milieuraad Zoersel i.s.m. VELT Voorkempen, Natuurpunt Voorkempen, Oxfam Wereldwinkel Zoersel, Imkersbond Zoersel en de Veldstraatzoersel,
T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het verhaal van ‘De Nieuwe Snaar’

Het verhaal van de nieuwe snaar.

In 2014 zette “De Nieuwe Snaar” een punt achter een verhaal dat een periode van 44 jaar omvat. Kris De Smet maakte alles van op de eerste rij mee als medeoprichter van de groep en schreef er een lijvig boek over dat in 2011 verscheen in de aanloop naar de laatste tournee “Koῆec”. Het verhaal van De Nieuwe Snaar vertelt niet alleen de geschiedenis van de groep, maar beschrijft ook het veranderende cultuur- en podiumgebeuren in dit tijdsbestek in Vlaanderen en de omliggende gebieden. Tijdens deze lezing diept Kris De Smet sappige anekdotes op uit het rijke tourneeleven van de groep en illustreert hij dit alles met beelden en acts uit het onuitputtelijke repertoire, dat in al die jaren werd opgebouwd. Heb je een vraag die je al jaren wil stellen aan een gepokte en gemazelde “Snaar”, grijp dan nu je kans.

  • Locatie: Administratief Centrum – Kapel, Handelslei 167 te Zoersel (Sint-Antonius)
  • Tijdstip:           Dinsdag 21 maart om 20.00 uur
  • Deelname:         Kaarten te koop in Administratief Centrum:
  • In voorverkoop  10 euro , aan de kassa  12 euro
  • Info:                 Katia Pannecoucke, 03/383 51 56, katia.pannecoucke@telenet.be

Een activiteit van Davidsfonds Zoersel, Sint-Antonius en Halle in samenwerking met de gemeente.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Voedsel weggooien? Zonde toch!

Samen voedselverspilling vermijden. Voedselverlies vindt plaats in de hele productieketen.

Maar ook consumenten dragen bij tot het probleem. In de loop der jaren is het aandeel van voedsel in het totale gezinsbudget kleiner geworden, maar de verspilling van nog perfect bruikbaar voedsel is des te groter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit  elk jaar 36 tot 55 kilogram voedsel weg. Samen gooien alle consumenten jaarlijks 475 miljoen euro in de vuilnisbak. Zo kan het niet langer. Het is dringend tijd om het roer om te gooien! Tijdens een interactieve

voordracht onderzoeken we hoe we zelf voedsel verspillen en hoe we ons gedrag kunnen veranderen. Zo dragen we een steentje bij aan het Vlaams actieplan om het voedselverlies in Vlaanderen tegen 2020 met 15% te verminderen. De voordracht wordt met behulp van een mooie presentatie gegeven door een consulent of stafmedewerker van Landelijke Gilden. Er is ruim tijd voor vragen en gesprek met alle aanwezigen. Iedereen van harte uitgenodigd en

welkom op deze boeiende Thema-avond, vrijdag 17 maart 2017 om 19u45 in het KLJ-Lokaal Lotelinglaan, Halle. Een organisatie van KVLV en Landelijke Gilde Halle-St.Antonius.

Meer info: Fons en Emma Christiaensen –Backx tel: 03/3843685 of 0472/799352.

Deze Thema-avond komt in de plaats van de Thema-avond: Meten=Weten, gissen = missen ?  die door langdurig

ziekte van de lesgever verplaatst wordt naar een latere datum.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kerstconcert De Vriendenband

Koninklijke harmonie De Vriendenband brengt een gevarieerd programma, samengesteld en onder leiding van  dirigent Erwin Pallemans. Kom genieten van de mooie sound van dit orkest, dat alle genres aankan. Solistisch werk uit eigen rang, aanbevolen voor de echte muziekliefhebber! Snel tickets bestellen is de boodschap, het concert is altijd snel uitverkocht.

zaterdag 25 maart om 20 uur in de Kapel, Handelslei 167, Sint-Antonius
toegang: vvk  9 euro, kassa  12 euro
organisatie & tickets: Koninklijke harmonie de Vriendenband,
info@devriendenband.be, tickets.devriendenband.be

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Toneelkring ’t Jukschot presenteert “Onze pa heeft een ander”

14-03-07 T0135a11xToneelkring ’t Jukschot brengt traditioneel een bekend blijspel. En dit voorjaar wordt dat een bekend stuk van de auteur Ingrid Vloemans, in een regie van Marc Van Looy en Jef Laureyssens

Fernand en Georgette hebben een huisvriend, Jean-Jacques. Deze doet zich beter voor dan hij is, en brengt daardoor anderen in moeilijkheden. Brigitte, de dochter van het echtpaar, gebruikt drugs. Ze wordt met een lijk geconfronteerd. Wanneer het lijk verdwijnt is ze helemaal de pedalen kwijt. Tante Fien en nonkel Fons krijgen rare verhalen te horen en buurvrouw Julia bemoeit zich graag. Kortom, misverstanden genoeg waarvan Fernand het slachtoffer dreigt te worden.

Zoals altijd word het stuk gespeeld in de parochiezaal, Kapellei 1, St.-Antonius-Zoersel.

De speeldata zijn donderdag 23 maart om 20.00 u., vrijdagen 17 en 24 maart 2017 om 20.00 u., zaterdagen 18 en 25 maart om 20.00 u. en zondagen 19 en 26 maart om15.00 u.

De deuren openen één uur vóór de voorstelling en kaarten zijn te verkrijgen bij Jef Laureyssens, Handelslei 236. Tel. 03 384 36 24 en bij Bea Beddegenoots, Zoerselsteenweg 29/1.  Tel. 03 384 08 18. de inkom bedraagt 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen